Spring til indhold

Velkommen

Winnie Bugge Frandsen

Velkommen til min hjemmeside. Jeg hedder Winnie Bugge Frandsen, og jeg spiller mest på traversfløjter, som er kopier af fløjter fra renæssancen, barokken og klassikken. Jeg spiller hyppigt med i orkestersammenhænge, samt når der spiller passioner, oratorier og kantater, ligesom jeg er meget aktiv som kammermusiker, hvilket man kan læse mere om på denne hjemmeside.

Oprindelig er jeg uddannet på tværfløjte fra konservatorierne i Odense og London. Jeg elsker stadig at spille på tværfløjte, så jeg bruger alle muligheder, der byder sig, til også at spille på den.

Udover mit virke som aktiv musiker, har en stadig voksende interesse for vores musikalske kulturarv efterhånden sat sit solide præg på mit cv.

Jeg har med duo Tramontana indspillet hidtil glemte noder fra Det Kgl. Biblioteks “Giedde-samling” og jeg er med mit projekt med Frederik VI’s hofmusik i gang med, at H. P. Møllers oversete nodesamling, også fra Det Kgl. Bibliotek, får set dagens lys. Endelig er jeg i samarbejde med Musikmuseet ved at sætte fokus på en lang, stolt, dansk tradition med instrumentbyggeri, som for fløjternes vedkommende strækker sig fra ca. 1770’erne og op til 1920.

Jeg har diplomuddannelse med moderne fløjte fra konservatoriet i Odense og Royal College of Music. Jeg har kandidat- og solistuddannelse i tidlig musik fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium – og allerede her, såedes spiren til min interesse for vores kulturarv, da jeg valgte, at den skriftlige opgave skulle omhandle dansemusik fra grev Rabens nodesamling fra Ålholm slot.

Nedenfor kan man høre mig spille Telemanns fantasi no 1 i A-dur.