Spring til indhold

Dansk musik og danske fløjter

Fotos: www.tomfrederiksen.dk

Jeg har, fra jeg startede på studierne i historiske fløjter, haft en stadig voksende interesse for musikken i Danmark fra omkring 1730’erne og frem. Jo længere jeg dykkede ned i noderne, jo større blev min interesse, og på et tidspunkt var det som et helt skatkammer, der åbnede sig for mig. Dette er blevet til cd’en “Royal Danish Flute Music from the 18th Century” med Duo Tramontana og snart endnu en cd med musik fra H. P. Møllers stemmebøger. Se mere om det under Frederik VI’s hofmusik.

For nogle år siden skete det helt fantastiske, at jeg fik en traversfløjte forærende. Ved nærmere undersøgelser viste den sig at være en original fløjte fra ca. 1800. Den er bygget af Jacob Georg Larshof, som første gang er registreret i det københavnske drejerlaugs svendebog i 1793.
Han koncentrerede sig primært om udviklingen af klarinetter, men han solgte enkelte fløjter til Det Kgl. Kapel og i særdeleshed til militæret.

Fløjten var i meget fin stand, omend en lille mus havde haft en festmåltid ved blæsehullet.
Det har jeg ladet reparere og nu er det en utrolig velklingende og kraftig fløjte.

Efter tålmodigt at have spillet fløjten til en lille smule ad gangen og forsigtigt mere og mere, samt jævnlige oliebade, åbnede der sig en ganske fantastisk klang. Det blev startskuddet til min interesse for danskbyggede fløjter.

I samarbejde med fløjtesamler Bo Karberg har jeg derfor et flot projekt om vores forgængeres stolte fløjtebyggertradition i København på vej. Bo istandsætter de originale fløjter bygget af danske fløjtebyggere helt tilbage fra Appelberg i 1770’erne og frem til Rosenwald i starten af det 20. århundrede, vi finder i fællesskab relevant repertoire for de enkelte fløjter og endelig spiller jeg fløjterne til og indspiller musikken på dem, for at bevare deres unikke klang.

På denne video kan klangen af Larshof-fløjten høres.