Dansk musik og danske fløjter

Winnie Bugge Frandsen Traverso Traversfløjte

Winnie Bugge Frandsen

Jeg har, siden jeg startede på studierne i historiske fløjter, været grebet af musikken i Danmark fra omkring 1730’erne og frem. Jo længere jeg dykkede ned i noderne, jo større blev min interesse, og på et tidspunkt var det som et helt skatkammer, der åbnede sig for mig. Dette er blevet til cd’en “Royal Danish Flute Music from the 18th Century” med Duo Tramontana.

Efterfølgende er der sket det helt fantastiske, at jeg har fået en traversfløjte forærende, som ved nærmere undersøgelser viser sig at være en original fløjte fra ca. 1800. Den er bygget af Jacob Georg Larshof, som første gang er registreret i det københavnske drejerlaugs svendebog i 1793. Han koncentrerede sig primært om udviklingen af klarinetter, men han solgte enkelte fløjter til Det Kgl. Kapel og i særdeleshed til militæret. Fløjten var i meget fin stand, omend en lille mus havde haft en festmåltid ved blæsehullet. Det har jeg ladet reparere og nu er det en utrolig velklingende og kraftig fløjte.

Næste kapitel i mit eventyr om dansk musik bevæger sig således helt naturligt op mod år 1800 og til det musik, som denne Larshof-fløjte muligvis kan have spillet.